Prezentacja

Pomiary elektryczne

  Przy użyciu przyrządów najwyższej klasy wykonujemy pomiary impedancji pętli zwarcia, wyłączników różnicowo-prądowych, rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i inne.
  Wykonujemy również pomiary termowizyjne w celu diagnostyki urządzeń.