Prezentacja

Drukowanie 3D

  Przy wykorzystaniu drukarki 3D wykonujemy prototypy elementów maszyn, a za pomocą skanera 3D skanujemy części maszyn w celu ich digitalizacji i stworzenia rysunków wykonawczych.